ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE


Zabawy muzyczne

Płyta zrealizowana z Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy muzyce. Zajęcia muzyczno rytmiczne w oparciu o utrwalanie schematu ciała, piosenki z pokazywaniem

Autorzy: Agnieszka Kaczmarek, Asia Chmura, Sebastian Sroczyński, Agnieszka Frydrycka, Bartłomiej Weremko, Jakub Wolny


Bajki samograjki


Muzyka relaksacyjna

Metoda Knillów


Masaż logopedyczny


Materiały dodatkowe

ZRW D Karina Glaba