FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aby mogli w przyszłości jak najlepiej funkcjonować i w jak najbardziej możliwy sposób zintegrować się ze środowiskiem.
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-uczniowie-niepelnosprawni


Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-niepelnosprawnych-dostosowane-do-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego

„Interaktywny elementarz z klasą” jest dostępny nieodpłatnie po zalogowaniu
https://www.dzwonek.pl/SztukaUczenia/Interaktywny_elementarz_z_klas


Terapia ręki


Ćwiczenia grafomotoryczne

karty pracy
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/


Analiza i synteza wzrokowa

To zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności z nabywaniem tych umiejętności.
Właściwe spostrzeganie i analizowanie przestrzeni oraz tematycznych i atematycznych elementów graficznych warunkuje poprawne rozpoznawanie i odwzorowywanie liter.
Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci prawidłowo rozwijających się, ale również – jako pomoc terapeutyczna.


Nauka pisania i czytania

generator pisania po śladzie
https://eduzabawy.com/generatory/pisanie-po-sladzie/?fbclid=IwAR09cyW8NDTBNUcDqZ46hLVhvEy2YJe3TnlKMt-2_ceiTZdFjUFrlz8zzik

Pisupisu.pl
ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka czytania i poprawnego pisania
http://pisupisu.pl/

Generator krzyżówek obrazkówych
https://www.krzyzowki.edu.pl/obrazkowe.php

Dyktanda online
https://dyktanda.online/app/

Wolne lektury
https://wolnelektury.pl/


Matematyka

Darmowe wideolekcje z matematyki zgodne z podstawą programową
Pi-stacja to serwis skupiony na lekcjach matematyki prowadzonych przy wykorzystaniu materiałów wideo, quizów i gier. Wszystkie dostępne treści są zgodne z podstawą programową klas IV – VIII.
https://pistacja.tv/

zegar
https://www.visnos.com/demos/clock

Generator tarcz zegarowych
http://themathworksheetsite.com/telling_time.html

symetria
https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

Generator kart pracy – WĄŻ MATEMATYCZNY
https://www.edu-games.org/math/games/math-snake-worksheet.php

Generator kart pracy – DODAWANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH
https://www.edu-games.org/math/fractions/adding-fractions-worksheet.php

Matematyczne zoo
http://www.matzoo.pl/

puzzle
https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl


Percepcja słuchowa

Alfabetyczna lista głosów ptaków 


Przyroda i środowisko

Memory Zero Waste
http://zero-waste.pl/materialy-edukacyjne/


Inne

learningApps
https://learningapps.org/

Khan Academy
Khan Academy to międzynarodowy serwis zapewniający całkowicie darmowe materiały do samodzielnej edukacji. Zadania, jak i baza wiedzy z matematyki przygotowana jest dla uczniów od 1. klasy podstawówki, a materiały z innych przedmiotów zostały przygotowane na poziomie licealnym.
https://pl.khanacademy.org/

EDUGRA
http://www.edugra.pl

Publikacje PSONI