Wolontariat- Europejski Korpus Solidarności

Od sierpnia 2020 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety realizuje projekt „Działania młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju” współfinansowany z programu Erasmus +, w ramach którego wolontariusze Europejscy pracują w kilku szkołach na Zagłębiu: IX Liceum Ogólnokształcącym.

Zmiany, które zaszły na europejskim rynku pracy oraz w gospodarce w ostatnich lat sprawiły, że wolno dostosowujący się do zmian system formalnej edukacji przestał zapewniać młodym ludziom w Europie życiowy sukces i zatrudnienie. Często szkoły i uniwersytety nie są w stanie zapewnić dobrej formuły, aby młodzi mogli sprawnie wejść na rynek pracy. 

Koniecznością jest, by młodzi Europejczycy, zwiększali swoje kompetencje poprzez edukację nieformalną, która lepiej i szybciej adaptuje się do zmieniających potrzeb rynku pracy. Edukacja formalna natomiast ma strukturę hierarchiczną, uczący się są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia, a także zdawania testów. 

Edukacja pozaformalna jest rodzajem nauki wynikającej z codziennych czynności związanych z pracą, rodziną lub wypoczynkiem. Jest zorganizowaną działalnością poza ustalonym systemem formalnym, wykraczającym poza jego program i metody. Nieformalne uczenie się w pracy z młodzieżą obejmuje indywidualne nauczanie, takie jak warsztaty, seminaria, wywiady, gry i symulacje. Narzędzia pozaformalne skutecznie pomagają młodym ludziom nabywać nowe umiejętności cenne na rynku pracy, także dzięki wymianie z rówieśnikami. To właśnie pozaformalna edukacja daje młodym ludziom większe zaufanie do mówienia w innym języku. 

 „Działania młodzieży dla kreatywnego uczenia się i rozwoju”

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 chcą wesprzeć rozwój młodych Europejczyków. 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest danie szansy młodym Europejczykom na zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększenie dostępu społeczności lokalnej Zagłębia do korzyści płynących z edukacji międzykulturowej i rozwój kształcenia formalnego w Sosnowcu poprzez wykorzystanie metod i narzędzi kształcenia nieformalnego w pracy z młodzieżą.

Zadania wolontariuszy

 • promowanie idei edukacji nieformalnej i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną
 • umacnianie w uczniach postawy społecznej odpowiedzialności, pomocniczości i współpracy
 • prowadzenie nieszablonowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie nowych technik pedagogicznych 
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • rozwój wartości demokratycznych, postawy solidarności i pomocniczości
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce i Europie

Projekt rozpoczął się w 2018 roku w dwóch miastach na Zagłębiu. Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności.

Z okazji międzynarodowego Dnia Wolontariusza najlepsze życzenia dla wszystkich, których mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole!


2021/2022

W roku szkolnym 21/22 dołączył do nas Islam z Algierii- wiele talentów w jednej osobie!

W listopadzie do naszego zespołu przyłączyła się Rahma z Tunezji.

Rahma przygotowuje z klasą 3zc tunezyjskie słodkości

Rahma i Islam pomagają klasie 3pdp c piec świąteczne pierniczki

Zabawy ruchowe z klasą 3spc

Imame przygotowuje z klasą 3zc marokańskie naleśniki Baghrir z miodem, masłem i czekoladą.


2020/2021

W 2021 gościmy Matthiasa z Francji oraz Martynę z Polski.

Melle to miasto z którego pochodzi Matthias.

Matthias świetnie radzi sobie z przygotowywaniem naleśników z pomocą klasy 2 pdpc.

Martyna w czasie zajęć ruchowych z 2sp. Gościnnie odwiedziła nas wolontariuszka Yasura z Hiszpanii.

W czasie pandemii nasi wolontariusze również kreatywnie działali.

Święta coraz bliżej 2 PDPc przygotowuje dekoracje z Martyna

Kreatywne pomysły na czas w domu:

Warsztaty prowadzone przez Martynę „Jak stworzyć bezpieczne hasło”

Do naszego zespołu dołącza Chichak. Z tej okazji przygotowujemy wspólnie pizze.

„Samoocena”

warsztaty dla uczniów klasy 2pdpb i 2 pdpc przez Martynę.