WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

działające przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 4 w Sosnowcu;
ul. Franciszkańska 5A
41-200 Sosnowiec

WWR: 512 522 914

Za życiem: 507 400 305

e-mail: wwr@zss4.sosnowiec.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (0-6 lat).

Wczesne wspomaganie oznacza wszystkie realne poczynania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych.
Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu od 1 września 2008 został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka.