VI Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów z Polski i Czech.

W dniach 17-18.03.2023 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego, odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Oligofrenopedagogów „OK i inne metody wpierające pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną”. W spotkaniu udział wzięli:   Andrzej Bolisęga – wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego, Danuta Zaręba – dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej,  przedstawicielki Zakladni Skola Lanskroun w Czechach,  przedstawicielki Zespołu Szkół Specjalnych nr 4  w Sosnowcu- Joanna Barglik, Żaneta Jura i Izabela Jaskółka-Turek która była moderatorem spotkania oraz przedstawiciele organizatora konferencji – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali dobre praktyki i nowoczesne formy terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną m.in. 

-praktyki logopedyczne,

-wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w pedagogice specjalnej,

-ocenianie kształtujące i SOK (sprawnościowe ocenianie kształtujące) w pedagogice specjalnej,

-choreoteriapie i zumbe jako metody terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Uroczystym akcentem konferencji było uzyskanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej certyfikatu i tytułu Szkoły Uczącej się. Placówka w latach 2021-2023 uczestniczyła w działaniu realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności Całościowy Rozwój Szkoły etap podstawowy (CRS1), w ramach programu „Szkoła Ucząca się”. Zostało potwierdzone, że dyrekcja i grono pedagogiczne w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie I i III strategii oceniania kształtującego oraz współpracy nauczycieli w tym zakresie. Wydarzenie, było tak zaprojektowane, aby każdy miał czas na refleksję, udzielenie i otrzymanie  informacji zwrotnej, wymianę doświadczeń podczas swobodnych rozmów. Dużo radości sprawiło uczestnikom wspólne odtańczenie belgijki i oraz wspólny posiłek, podczas którego zacieśniano więzi przyjacielskie pomiędzy specjalistami z Polski i Czech.