Bulwar Czarnej Przemszy – Park Edukacyjno – Przyrodniczy.

Rewitalizacja opuszczonego terenu zielonego przy nowopowstałym odcinku ścieżki rowerowej w ramach Bulwaru Czarnej Przemszy w Parku Schöna w ciągu ulic Przemysłowej i Partyzantów.

Celem projektu jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania ternu (gęste zadrzewienie na górce) do promowania wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii, przyrody i ochrony klimatu w oparciu o interaktywne gry terenowe oraz aktywnego spędzania czasu w rodzinnym gronie. Odbiorcami projektu będą najmłodsi mieszkańcy naszego rejonu, uczęszczający do okolicznych przeszkoli, żłobków i szkół, którzy dzięki interaktywnym atrakcjom poznają dźwięki ptaków, wnętrza drzew oraz wiele innych ciekawostek.

Seniorzy będą mogli zrelaksować się w cieniu okolicznych drzew, natomiast dorośli odpoczną i pogłębią swoją wiedzę w zakresie klimatu.

Żyjące w okolicy ptaki, owady i ssaki skorzystają z nowych miejsc lęgowych.

Nasadzenie drzew tlenowych i kwiatów pozwoli zwiększyć bioróżnorodność przestrzeni miejskiej.