Pracownia plastyczno-dekoratorska

 prowadzona przez Piotra Zatorskiego