Pracownia ceramiki

prowadzona przez Annę Pałys-Zatorską