„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Modułu III”

Rodzice pełnoletnich dzieci uczęszczających do klas Przysposobienia do Pracy oraz Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków

Czytaj dalej„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Modułu III”