ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób (także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC). Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania procesu komunikowania się:

 1. odkrywania i uświadamiania sobie możliwości porozumiewania się, zwłaszcza odkrywania skuteczności własnych zachowań komunikacyjnych, czyli tego, że inni odbierają sygnały i reagują na nie;
 2. bycia odbiorcą i nadawcą komunikatów językowych i niejęzykowych;
 3. uważnego wsłuchiwania się w wypowiedzi innych osób i patrzenia na mówiących do niego;
 4. nawiązywania kontaktu i rozpoczynania dialogu;
 5. słuchania i czekania na aktywne włączenie się w rozmowę;
 6. wyrażania i przekazywania potrzeb, emocji, opinii, myśli, pragnień i woli;
 7. proszenia o pomoc;
 8. okazywania wdzięczności;
 9. stosowania zwrotów grzecznościowych;
 10. wyrażania i przekazywania potrzeb, emocji, myśli, pragnień i woli;
 11. zadawania pytań, formułowania adekwatnych odpowiedzi;
 12. przekazywania informacji o faktach i relacjonowania zdarzeń;
 13. autoprezentacji (kim jestem, ile mam lat, jak wyglądam, co lubię itp.);
 14. przedstawiania się i przedstawiania innych;
 15. dostosowywania tematu rozmowy do zainteresowań własnych i partnerów;
 16. rozmawiania na różne tematy;
 17. uczenia się podstawowych zasad kultury komunikowania się (mówienia komplementów, zapraszania, zachęcania do kontaktu, przepraszania, przekonywania itp.).

Dla każdego ucznia komunikującego się werbalnie, ale niezrozumiałego poza kontekstem oraz dla każdego ucznia niekomunikującego się werbalnie zespół winien opracować indywidualny system komunikacji, w tym zestaw pomocy do komunikowania. Powinien on być dostępny na wszystkich zajęciach w szkole, w domu i w środowisku otwartym. Nauczyciele tworzą indywidualne pomoce z udziałem ucznia, pamiętając przy tym, że komunikacja jest procesem otwartym i baza pojęciowa ucznia rozwija się wraz z wiekiem i czasem nauki. Zestaw pomocy do komunikowania się powinien być zatem rozwojowy i odpowiadać indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia.

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-uczniowie-niepelnosprawni

Blog AAC

https://eduaacja.home.blog/

ROZUMIEMY się BEZ SŁÓW

https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/

BAZY PIKTOGRAMÓW

http://www.arasaac.org/index.php

http://www.superszkoly.edu.pl/bialoleka/dla-rodzicow/materialy-do-edukacji-zdalnej/

https://www.dropbox.com/sh/xhik5e6l666b2uv/AABrwzy1QPtj3YJTaeOkfTUGa?dl=0&fbclid=IwAR0D6kZM3kNvtajDX5c3BmxTR3nNMzIXsdHfuANNanLZmVV-DVbtcQzvBnw