„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Modułu III”

Rodzice pełnoletnich dzieci uczęszczających do klas Przysposobienia do Pracy oraz Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach:
 „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Modułu III”

strona PEFRON


W związku z trudną sytuacją epidemiczną zachęcamy do składania wniosków kanałem elektronicznym poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/, który eliminuje konieczność osobistej wizyty w Urzędzie. Składany wniosek elektroniczny nie wymaga podpisu. W SOW dostępny jest formularz wniosku wraz z załącznikami.