Telefon do przyjaciela

TELEFON DO PRZYJACIELA jest inicjatywą realizowaną we współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.

Dwie grupy studentów kierunku Pedagogika specjalna regularnie kontaktują się z uczniami zespołu szkół z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wspierają ich w organizacji czasu wolnego. Studenci pobudzają kreatywność uczniów, rozwijają zainteresowania, a przede wszystkim wyzwalają ich aktywność nowymi pomysłami oraz propozycjami wspólnych zabaw. Rozmowy miedzy uczniem a studentem mają charakter edukacyjny, wychowawczy, ale jednocześnie jest to duża dawka pozytywnych emocji – życzliwości i zainteresowania.

Część rozmów odbywa się w ramach przedmiotu “Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną”, część w ramach wolontariatu studentów. Uczniowie reagują z ogromny przejęciem, zaangażowaniem. Są dumni – bo dzwoni do nich ktoś życzliwy, ciepły i empatyczny, mający czas tylko dla nich! Już na obecnym etapie widać zmiany w podejściu uczniów – czekają na telefony ” swoich” studentów, zadania i propozycje aktywności, które wykonują z ogromnym zaangażowaniem i ochotą.
Brawo przyszli pedagogowie!!!
To właśnie jest droga do skutecznego uczenia – poprzez osobiste zaangażowanie w partnerską, przyjacielską relację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, tak bardzo potrzebną OBU STRONOM w tym trudnym czasie!
Inicjatywa realizowana w bezpośrednim kontakcie studentów z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną pod merytorycznym nadzorem mgr Iwony Durek, przy wsparciu dr Sabiny Pawlik.
O projekcie poinformowano Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegaturę w Sosnowcu w ramach realizacji ciekawych inicjatyw.

Link do jednej z relacji z inicjatywy na Facebooku: https://www.facebook.com/1949949918609726/videos/815099118980474/