Wielkie otwarcie wybiegu dla koni i Święto Drzewa

Uczniowie, Rada Pedagogiczna, Dyrektor ZSS4 oraz Klub Gaja zapraszają na uroczyste sadzenie drzew i krzewów w Ogrodzie Polisensorycznym przy ul. Ostrogórskiej w dniu 03.10.2019 o godz. 11.00.

Ogród Polisensoryczny służy terapii, nauce, integracji, pobudzaniu zmysłów i emocji. Klub Gaja razem z ALDI, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, nauczycielami, rodzicami i wolontariuszami posadzi w tym ogrodzie kolejne kwitnące i mocno pachnące rośliny. Nowe nasadzenia posłużą rehabilitacji i wypoczynkowi osób niepełnosprawnych i mieszkańców miasta Sosnowca. Stworzą także przyjazne zakątki dla dzikich zwierząt, które staną się dla nich „spiżarnią”– bazą pokarmową. Akcji nasadzeń towarzyszyć będą warsztaty budowy domków dla dzikich zapylaczy.

O godz. 11.00 nastąpi również uroczyste otwarcie Pastwiska dla Koni, zbudowanego ze wsparciem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Akcja w ramach Program Klubu Gaja Święto Drzewa stwarza platformę umożliwiającą każdemu włączenie się w pracę dla planety, ludzi i przyrody.

W tym roku do partnerów strategicznych 17. edycji Święta Drzewa dołączyła sieć handlowa ALDI.