4spb Katarzyna Pędras- Krawiec

POSZUKIWANIE OZNAK WIOSNY

MARCOWE KAPRYSY

Dzięki uprzejmości Pracownia terapeutyczna AATypic

zabawy matematyczne


Rki

Joanna Chmura

zajęcia rewalidacyjne – logopedia na dzień 26.03.2020 r.
Krzysiu, zadanie z logopedii na ten tydzień:
Mamo, proszę pomóż Krzysiowi przygotować materiał do pracy.

Rodzicu:
1. Napisz drukowanymi literatami zdanie na dużej kartce: BARDZO KOCHAM MOICH RODZICÓW ORAZ MŁODSZĄ SIOSTRĘ.
2. Pomóż Krzysiowi wyciąć poszczególne wyrazy zdania
3. Z przygotowanych wyrazów stwórz rozsypankę.
4. Poproś Krzysia, aby z rozsypanki wyrazowej ułożył zdanie: BARDZO KOCHAM MOICH RODZICÓW ORAZ MŁODSZĄ SIOSTRĘ.

Kuba, zadanie z logopedii na ten tydzień:
Rodzicu:
1. Napisz drukowanymi literatami zdanie na dużej kartce: OBOK SZKOŁY STOI DREWNIANA ŁAWKA.
2. Pomóż Kubusiowi wyciąć poszczególne wyrazy zdania
3. Z przygotowanych wyrazów stwórz rozsypankę.
4. Poproś Kubusia, aby z rozsypanki wyrazowej ułożył zdanie: OBOK SZKOŁY STOI DREWNIANA ŁAWKA.

Ewelina Kowalczyk


Marta Zawadzka