Wczesne Wspomaganie Rozwoju realizowane w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosonowcu

Najważniejsze dokumenty związane z WWR w wersji elektronicznej.

W ramach Wczesnego Wspomagania rozwoju pracują wysoko kwalifikowani nauczyciele i terapeuci:

Podkategorie