Terapia zajęciowa z el. arteterapii

Pracownia plastyczno-ceramiczna prowadzona przez Dorotę Krasińską.