Pracownia plastyczno-ceramiczna prowadzona przez Dorotę Krasińską.

Pracownia plastyczno-dekoratorska prowadzona przez Piotra Zatorskiego.

Prcownia szkła i witrażu prowadzona przez Tomasz Górę.

Pracownia ceramiki prowadzona przez Annę Pałys-Zatorską.