Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, POKL, Poddziałanie 9.1.2

Projekt "Mamy szanse, damy rade. Program rozwojowy uczniów niepełnosprawnych ZSS  nr 4."

 Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu jest placówką kształcenia, w której uczą się dzieci i mlodzież niepełnosprawna z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokimi sprzężeniami: autyzm, zaburzenia psychoruchowe, zab. mowy, widzenia, mózgowe porażenie dzieciece i innymi.

Projekt "Mamy szanse, damy rade. Program rozwojowy uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” odpowiada na indywidualnepotrzeby uczennic i uczniów naszej szkoły.