Arteterapia

Niweluje  problemy emocjonalne, lęki, depresję i objawy psychosomatyczne.

 

Zajęcia plastyczno-ceramiczne

Pobudzają aktywność osób niepełnosprawnych oraz wzmacniają   kreatywność zgodnie z indywidualnym potencjałem.

 

Hipoterapia

Hippoterapia stosuje  zasady neurofizjologii pracując w prawidłowych wzorcach postawy i ruchu co daje istotne efekty terapeutyczne, m.in. hamuje przetrwałe prymitywne odruchy postawy (ATOS, STOS), przywraca symetrię pracy mięśni tułowia i kończyn, koryguje postawę, poprawia przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych, zapobiega przykurczom mięśniowym, poprawia równowagę i koordynację ruchową, stymuluje chód.

 

Dogoterapia

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu, eliminowanie agresji i autoagresji  u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

 

Terapia Dunag

Terapia ruchowa z użyciem kombinezonu Dunag, daje olbrzymie możliwości poprawy jakości ruchu. Kombinezon składa się z systemu gumowych cięgien łączących poszczególne elementy kombinezonu wraz z obuwiem. Właściwe napięcie elastycznych cięgien ustalane jest w oparciu o indywidualny stan kliniczny oraz funkcjonalny. System kompensuje braki napięcia mięśniowego w osłabionych grupach mięśniowych, oddz. na elementy postawy ciała, korygując ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie koryguje postawę ciała, umożliwia zmianę odczuć osiowego obciążenia ciała.  Orteza dynamiczna Dunag ma działanie stabilizujące postawę w linii środkowej ciała i wspomagające prawidłowego ustawienie poszczególnych części ciała wobec siebie oraz ułatwiające wykonanie prawidłowego ruchu.

 

Zajęcia użyciem sali sensomotorycznej oraz sali snoezelen

Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez doświadczonego oligofrenopedagoga.

 

Zajęci terapeutyczne z pływania

Terapia ruchowa w środowisku wodnym  łagodzi napięcia i koryguje wady postawy.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Doradztwo zawodowe

W ramach projektu wszystkie dzieci ZSS (SP, SG i SPDP) objęte zostaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz indywidualnym doradztwem zawodowym.