Sosnowiec, 18.05.2015r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe Nr 16/ 2015 /POKL/9.1.2

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu realizuje  projekt pod nazwą „Mamy szansę, damy radę. Program  rozwojowy  uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Poddziałanie 9.1.2.                      W związku z tym ogłaszamy, że zlecimy usługę  pod nazwą:  opracowanie programu                    i poprowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców i uczniów oraz uczennic   ZSS nr 4 w dniu 13.06.2015 r..

 

 

 

Przewidywany zakres prac obejmuje:

 

  • Opracowanie programu  i poprowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców i uczniów oraz uczennic  ZSS nr 4 w  dniu 13.06. 2015r.
  • Czas trwania warsztatów – 3 h.
  • Optymalna liczba terapeutów – 2 osoby.

 

 

 

Czas trwania umowy: od podpisania umowy do 30.06.2015 roku.

 

 

 

Podstawowe kryterium oceny oferty stanowić będzie:  

 

v Doświadczenie (50 %)

 

v Cena (50 %)

 

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać w  Sekretariacie Szkoły, do dnia 1.06.2014r. do godz. 12:00 w formie pisemnej wraz z podaniem proponowanej stawki miesięcznej i łącznej za wykonaną usługę. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wszelkich wymaganych oświadczeń zawartych w  Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Attachments:
Download this file (załącznik.doc)oświadczenie[ ]140 kB