Projekt stanowi innowacyjny Program Rozwojowy  ZSS nr 4, którego celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz podniesienie  jakości jej usług. Zajęcia prowadzone  będą w oparciu o specjalistyczne terapie, kształtujące u dzieci  jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które rozwiną niezależność dzieci i pozwolą na lepsze funkcjonowanie w otoczeniu społecznym.

 

Cele projektu to:

Indywidualny rozwój uczniów i uczennic ZSS nr 4 dostosowany do indywidualnych potrzeb  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Poprawa jakości życia i możliwości edukacyjnych uczniów i uczennic ZSS nr 4
Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych

Wzrost świadomości na temat wyboru zawodu